O nas

Głuchołaski Klub Ludzi Piszących w 2013 roku obchodzi swoje dwudziestolecie. Inicjatorką powstania Klubu, oprócz Joanny Ćwiek z Głuchołaz i Marka Kapa z Prudnika, była pani Irena Rup. Na początku nosił on nazwę Głuchołaskie Koło Poetyckie, a spotkania poetów były okazjonalne. Po dwóch latach, od momentu, kiedy opiekę nad kołem powierzono Wojciechowi Ossolińskiemu, przyjęto – obowiązującą do dziś nazwę – Klub Ludzi Piszących w Głuchołazach, a jego stałą siedzibą jest Centrum Kultury w Głuchołazach. 

Pierwszą, już bardzo znaczącą publikacją, była (gotowa do druku w 1998 r.) książka poetycka Asymetria słowa (wyd. Kraków 1999). W książce zamieszczono, oprócz „klubowiczów”, wiersze dzieci z Twórczego Koła Poetyckiego, którego opiekunami byli Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz i Wojciech Ossoliński oraz wiersze dorosłych sympatyków KLP. Rok wydania książki zbiegł się z debiutem książkowym Ireny Rup (W poszukiwaniu zaginionej drachmy) oraz pierwszą nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego dla A. Tomczyszyn-Harasymowicz w ogólnopolskim konkursie poetyckim Krajobrazy słowa (tę samą nagrodę w 2005 r. otrzymuje Wojciech Ossoliński) I miejscem dla Gabrieli Paszkowskiej, II miejscem dla Magdaleny Badory i III miejscem dla Agnieszki Denysiuk w kędzierzyńsko-kozielskim konkursie poetyckim.

                      KLP w Głuchołazach może poszczycić się dużą liczbą czołowych miejsc zdobytych w ogólnopolskich konkursach poetyckich. Znakomita ich większość należy do  A. Tomczyszyn-Harasymowicz. Ważne są także Indywidualne wydania poetyckie: W. Ossoliński 9, I. Rup 5, A. Tomczyszyn-Harasymowicz 3, A. Starzyk 3, A. Żurawska 1, a także antologie Asymetria słowa (1999) i Przechowalnia uczuć (Kraków 2006) redagowane przez W. Ossolińskiego i A. Tomczyszyn-Harasymowicz. Wyszły również cztery almanachy i antologie, których autorami są dzieci i młodzież gm. Głuchołazy oraz pięć (okazjonalników) z serii Głuchołaskie Miniatury Literackie. W przygotowaniu kolejne książki poetyckie członków KLP Głuchołazy oraz planowana na przyszły rok obszerna antologia.  

                       Aktualnie Klub Ludzi Piszących liczy 15 członków. Wśród nich ci , którzy, oprócz poezji, spełniają się dodatkowo w innych dziedzinach sztuki. Malarze: Paweł Pauczyński, Zofia Dobrowolska i Anna Żurawska. Kompozytorzy Jan Gąsior i Tomasz Henciński, którzy są jednocześnie liderami zespołów muzycznych. W 2012 roku formacja Tomka - Jednym Słowem zdobyła pierwszą nagrodę w głuchołaskiej „Kropce”. Bronisława Czarny zajmuje się tkaniem gobelinów, a Barbara Turska trudną sztuką origami. Członkowie KLP raz w miesiącu uczestniczą w warsztatach literackich prowadzonych przez W. Ossolińskiego, a także, raz w miesiącu realizują swoje prezentacje. Irenę Rup i Agnieszkę Tomczyszyn-Harasymowicz Minister Kultury odznaczył Odznaką Honorową „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” a Wojciecha Ossolińskiego w 2008r. Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.